NOBEL OIL COMPANY Guneshli DDO-4 Oil & Gas Platform BAKU / AZERBAIJAN

Proje Bilgileri

Bakım, Temizlik, Test, Ön-devreye alma
Modifikasyon ve çeşitli Doğrultma İşleri
Gaz kompresörleri
Boru hatları montajı
Kaynak işleri
NDT uygulama temizlik ve hidro-test platformu boru hatları işleri
Çelik montaj işleri
Bütün çalışmalar, kendi insan gücümüz ile (deniz sertifikalı) ve ekipmanımız ile tamamlandı