Hakkımızda

Hakkımızda HICC Heavy Industry Construction Co.

HICC İstanbulda kurulmuş özel bir şirkettir. Şirketimiz faaliyetlerine 2006 yılında başlamıştır. Azerbaycan  Bakü şubesi de açılmış olan şirketimiz, dünya çapında tüm endüstriyel tesisler, ağır sanayi tesisleri ve petrol gaz platform inşaatlarında güvenilir bir firma olarak tanınmaktadır. Şirket bünyesinde çalışan uzman kadrolarımıza eğitim programları ve özlük hakları ile birlikte en yüksek seviyede sağlıklı ve emniyetli  çalışma ortamı sunulmaktadır.  

Vizyon

 

HICC her coğrafyada farklı yatırımcılar ile birlikte en başarılı endüstriyel projeler yüklenicisi olmayı hedeflemektedir.

 

Değerler

Çalışanlarımızın önemi

HICC çalışanları şirketimizin asıl değeridir. Çalışanlarımızın refahı ve güvenliği şirketimizin en öncelikli konularını teşkil etmektedir. Şirketimiz bünyesinde her kademede çalışanların fikirlerini ve katkılarını değerlendirirken, karşılıklı saygı ortamında herkesin şirket gelişimine dahil olmalarını sağlayan çalışma ortamını sunmaktadır

 

Takım çalışması

 

   Ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği ile çalışma

 

Bütünlük

 

HICC tam güvenin sağlandığı, birebir konuşmaların yapıldığı, sürekli geri besleme ve düzenli kontrol sistemerinin çalıştığı bir ortamda becerilerimiz dahilindeki tüm hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

Profesyonellik

 

HICC en yüksek standartları sağlamak üzere hedefler koymuştur. Bu hedefleri gerçekleştirirken titiz bir şekilde, disiplinli ve en efektif uygulamaları tüm iş modellerinde hayata geçirmektedir.

 

Hedef

 

HICC olarak hedefimiz yaptığımız işte en iyi olmaktır.  En iyi performansı sergileyerek hem şirket içi hem müşteri hedeflerini gerçekleştireceğimize inancımız sonsuzdur.

 

Performans

 

En yüksek performansa sahip olmak için kendinizi hem içeride hem de dışarıda en iyilerle karşılaştırmanız gerekmektedir.  Geçmiş performanslarımızı ölçme sistemlerini kullanmamız sayesinde eksiklerimizi tespit edip gelecek performanslarımızı artırabilmekteyiz. Anahtar performans göstergeleri işleyişimizin değişmez bir parçasıdır. Bu sayede bizler  sürekli gelişme kaydederek şirket vizyonumuzu gerçekleştirmek adına yoğun çalışmaktayız.

 

Yenilik

HICC sürekli olarak yenilikleri belirlemek ve sirket bünyesinde hayata geçirmek üzerine çalışmaktadır. Biz yoğun bir şekilde, uzun vadeli şirket başarısını sağlamak amacı ile değişen dünya şartlarında esnek ve değişebilir olmanın sağlanması üzerinde çalışıyoruz.

Sağlık ve güvenlik

 

HICC için teknik emniyet kurallarına sıkı sıkıya bağlılık, ilgili politikaları projelerinde hayat geçirmek, yaralanmadan ve kazasız projeler bitirmek şirket temel değerlerindendir. Sağlık ve güvenlik sistemlerindeki hedeflerin yakalanması sorumluluğu şirket tepe yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu bir konu olup, konu ile ilgili bilgi dağıtımı ve gerekli eğitim programları şirketimizin önemli değerlerindendir.

Güvenlik taahhütlerimiz:

Çalışma yaptığımız iş kollarında sağlık tedbirleri, teknik emniyetin sağlanması ve çevreye duyarlılık en önemli yeri tutmaktadır.

Faaliyet gösterilen iş kollarının ilgili düzenlemelerini kendi sağlık ve teknik emniyet kurallarımızın içerisine dahil etmek, sürekliliğini sağlamaktır.

Faaliyet gösterilen bölgedeki yasalar, uluslarası standartlar, uygulamalar, kodlar ve işverenlerin kendi şirket standartlarına adapte edilmiş sağlık ve teknik emniyet sisteminin kurulması.

Çalışanlarımıza düzenli eğitim ve seminerler sunarak teknik emniyet sistemi hakkında eğitilmeleri ve geliştirilmeleri sağlanmaktadır.

Çalışanlarımıza uluslararası organizasyonlardan elde edilen ve tüm çalışma kollarını ilgilendiren sertifikalar temin edilmektedir.

Çalışanlarımızın motivasyonu için çeşitli promosyonların dağıtımı ve takım çalışmalarını güçlendirmek adına ofis ve şantiye dışı hem eğlenceye hem de kaynaşmaya yönelik organizasyonların yapılması.

Kazalarla ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulması sayesinde kazalardan ders çıkartılması sağlanmaktadır.